اصول و ارزش های ما

ارزش‌هایمان کدام است؟

همه ما یک خانواده ایم.

همه کاربران سایت و مجله سلامت دکتر بهشتیان جزو خانواده بزرگ ما محسوب می شوند و ما، شما را در کنار خودمان می دانیم و به بودن در کنار شما افتخار می کنیم.

دسترسی پذیری

معتقدیم هر فارسی زبانی در هر جای ایران و دنیا باید به درمان کارآمد و علمی دسترسی داشته باشد و وظیفه خود می دانیم شرایطی فراهم کنیم که این هدف محقق شود.

علم و پژوهش و نوآوری

همیشه خود را مقید به انجام پژوهش برای یافتن بهترین درمان های اثربخشی می دانیم و یافته های خود را با شما به اشتراک می گذاریم و برای کمک به شما از آنها استفاده می کنیم.

شفافیت

سعی می کنیم همه چیز را صادفانه با شما در میان می گذاریم تا با دیدی باز بتوانید تصمیم گیری کنید.

مسئولیت‌پذیری

مسئولیت تمام کارهایمان را می‌پذیریم. اگر اشتباه کنیم، عذرخواهی و جبران می‌کنیم.

ارادتمند و دوستدار شما: محمد بهشتیان

دکمه بازگشت به بالا